W dniu 8 listopada 2012 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3. Ofertę na rokowania złożyła spółka UMA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja ds. Rokowań rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

 

INWESTOR:    
Realizacja nowej inwestycji polegać będzie na budowie nowego budynku produkcyjnego, w którym będą wytwarzane produkty żywnościowe.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 225.808.000,00 PLN w terminie do 30.06.2015r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 40 nowych pracowników w terminie do 31.12.2014r.