INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks 3.
W dniu 27 kwietnia 2011 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 3. Ofertę na rokowania złożyła spółka Albea Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dawniej Cebal Tuba). W dniu 27 kwietnia 2011 Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:   
Realizacja nowej inwestycji polegać będzie na rozbudowie zakładu o nową innowacyjną linię produkcyjną do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych (tub).
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 16.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników wraz z utrzymaniem zatrudnienia na poziomie co najmniej 200 pracowników z liczby pracowników zatrudnionych na terenie Strefy przed udzieleniem niniejszego zezwolenia w terminie do dnia 31.10.2014 r. oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 210 pracowników do dnia 31.12.2019 r.