W dniu 21 lutego 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kleszczów, Kompleks 2.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Epicom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Spółka Epicom Sp. z o.o. powstała w roku 2006 i prowadzi działalność w zakresie dystrybucji produktów higienicznych świadczonych na rzecz dużych sieci handlowych z branży FMCG.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 16.500.000,00 PLN

w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 30 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 30 pracowników do dnia 31 grudnia 2019 roku.