W dniu 16 września 2013 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kleszczów, Kompleks 2.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Sponcel Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność
w ŁSSE.

INWESTOR:
Sponcel Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną do zrealizowania inwestycji polegającej na uruchomieniu zakładu produkującego gąbkę celulozową na potrzeby producentów artykułów gospodarstwa domowego.

INWESTYCJA:
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 50.000.000,00 PLN
w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 35 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 35 pracowników do dnia 31 grudnia 2018 roku.