W dniu 11 czerwca 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 1.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Sirmax Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Jest to już druga inwestycja Spółki  Sirmax Polska w ŁSSE. 

Spółka Sirmax Polska Sp. z o.o. należy do włoskiej Grupy Sirmax obejmującej produkcję materiałów termoplastycznych oraz dystrybucję komponentów chemicznych. Działalność spółek z Grupy obejmuje produkcję materiałów termoplastycznych, dystrybucję komponentów chemicznych oraz wsparcie w zakresie B+R. Grupa działa w Europie i Ameryce Południowej.

Sirmax Polska Sp. z o.o. jest producentem compoundów, czyli mieszanek polipropylenowych oraz tworzyw konstrukcyjnych, sprzedawanych pod własnymi markami handlowymi. Jest  w tym zakresie jednym z głównych europejskich dostawców. Spółka jest dostawcą granulatu plastikowego dla największych producentów sprzętu AGD takich jak Indesit, Indesit Russia, Whirpool Polska, Whirpool Slovakia, BSH, dla branży motoryzacyjnej, m.in. dla Fiata oraz  elementów konstrukcyjnych mebli np. dla VOX.  

INWESTYCJA:

Planowane przedsięwzięcie polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez rozbudowę istniejącego zakładu. Planowany jest zakup i instalacja co najmniej jednej nowej  linii produkcyjnej marki Coperion do produkcji mieszanek termoplastycznych – compoundów wraz z niezbędnym wyposażeniem dodatkowym tj. silosami, dozownikami, instalacjami przemysłowymi oraz elektronicznym osprzętem sterującym.  

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 12.565.200,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 50 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 60 pracowników przez okres co najmniej 5 lata.