W dniu 5 marca 2018 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Kutno, Kompleks 2.

Ofertę do rokowań złożyła firma Sirmax Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to czwarte zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
Sirmax jest producentem mieszanek polipropylenowych. Jest jednym z głównych pod względem wielkości produkcji europejskich dostawców mieszanin wśród producentów polimerów termoplastycznych. Grupa Sirmax produkuje szeroką gamę tworzyw sztucznych na bazie polipropylenu, stosowanych w przemyśle AGD, motoryzacyjnym i meblarskim.

INWESTYCJA:
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu produkcyjnego w Kutnie poprzez budowę nowej hali produkcyjnej i związaną z tym rozbudowę dotychczasowych mocy produkcyjnych i dywersyfikację oferty produktowej Spółki poprzez wprowadzenie produkcji nowych wyrobów w ramach prowadzonej działalności Spółki w Kutnie.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 15.000.000,00 EUR w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz zatrudnić co najmniej 15 pracowników, z czego co najmniej 8 pracowników w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 8 pracowników w terminie do dnia 31 października 2026 roku oraz zatrudnienie kolejnych co najmniej 7 pracowników w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 roku i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 7 pracowników w terminie do dnia 31 października 2026 roku.