W dniu 6 marca 2015 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3, Obszar 1.
Ofertę do rokowań złożyła Spółka Vandemoortele Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Vandemoortele Polska Sp. z o.o. należy do belgijskiej Grupy Vandemoortele zajmującej się produkcją i sprzedażą produktów spożywczych, w szczególności mrożonych wyrobów piekarniczych oraz margaryn i tłuszczy.
INWESTYCJA:
Projekt inwestycyjny Spółki zakłada utworzenie nowego zakładu produkcyjnego w Kutnie, w którym produkowane będzie głównie mrożone pieczywo, przede wszystkim kajzerki i bagietki.
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 125.310.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz zatrudnić co najmniej 61 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i utrzymać na terenie Strefy zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 61 pracowników przez okres minimum 5 lat.