W dniu 5 czerwca 2018 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Kutno, Kompleks 3, Obszar 3.

Ofertę do rokowań złożyła firma Profilpas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
Profilpas Polska Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w wytwarzaniu profili metalowych i z PCV służących do wykańczania podłóg i okładzin z drewna, wykładzin dywanowych, laminatów, linoleum i płytek ceramicznych.

INWESTYCJA:
Przedmiotowa inwestycja polegać ma na uruchomieniu dwóch nowych linii produkcyjnych, które umożliwią dywersyfikację produkcji zakładu w Kutnie i wprowadzenie nowych produktów.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4.066.221,83 zł w terminie do 31 grudnia 2020 roku oraz zwiększyć zatrudnienie na terenie Strefy, kształtujące się na poziomie 52,1 pracowników, poprzez zatrudnienie co najmniej 6 nowych pracowników w terminie do dnia 31 października 2021 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 58,1 pracowników w terminie do dnia 31 października 2026 roku.