W dniu 24 czerwca 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łęczyca, Kompleks 2.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka De Heus Sp. z o.o. z siedzibą w Łęczycy. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

De Heus Sp. z o.o. należy do De Heus Group – międzynarodowej firmy z wiodącą pozycją w przemyśle żywienia zwierząt hodowlanych, działającej w 45 krajach Europy, Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Spółka De Heus jest obecna na rynku polskim od początku lat dziewięćdziesiątych. W Polsce działa osiem wytwórni pasz należących do firmy. W ramach planowanej inwestycji wybudowany zostanie od podstaw nowy zakład produkujący premiksy – mieszanki dodatków paszowych nieprzeznaczone do bezpośredniego żywienia zwierząt.

INWESTYCJA:

W związku z planowaną inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 25.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz zatrudnić przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy co najmniej 30 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie przez okres 4 lat.