W dniu 26 czerwca 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 1, obszar 6. 

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Spółka należy do szwajcarskiej Grupy Barry Callebaut z siedzibą w Zurychu, światowego lidera w produkcji wysokiej jakości produktów z kakao i czekolady. W Polsce Spółka działa w oparciu o jeden zakład produkcyjny zlokalizowany Łodzi. Nowa inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu. W ramach projektu zostanie rozbudowany budynek produkcyjno-magazynowy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zostaną uruchomione nowe linie technologiczne do produkcji czekolady białej i czekolady ciemnej.

INWESTYCJA:

W związku z planowaną inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 22.792.526,00 EUR w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie, kształtującego się na poziomie 92 osób, poprzez zatrudnienie na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 80 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku i utrzymać na terenie Strefy zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 172 pracowników przez okres 5 lat.