W dniu 11 listopada 2017 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Łódź, Kompleks 1, Obszar 3.

Ofertę do przetargu złożyła firma August Faller Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
August Faller Sp. z o.o. to spółka produkująca opakowania na potrzeby przemysłu farmaceutycznego.

INWESTYCJA:
Celem inwestycji jest rozbudowa zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Łodzi, poprzez zakup maszyn drukujących, wykrawających oraz składająco- klejących.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 18.969.300,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz zwiększyć zatrudnienie na terenie Strefy, kształtujące się na poziomie 121,69 pracowników, poprzez zatrudnienie co najmniej 35 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 157 pracowników w terminie do dnia 31 października 2027 roku.