W dniu 4 czerwca 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 1.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Delia Cosmetics Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Jest to już druga inwestycja Spółki Delia Cosmetics Distribution w ŁSSE. 

Spółka Delia Cosmetics Distribution Sp. z o.o. istnieje na rynku od 2008 r. Jest wyłącznym dystrybutorem produktów firmy Delia Cosmetics Sp. z o.o. na rynku polskim. Od niespełna roku wdrażana jest produkcja dla farmacji z przeznaczeniem do sprzedaży dla klientów aptek. Obecnie Spółka kończy I etap inwestycji na terenie ŁSSE, gdzie powstaje zakład produkcyjny kosmetyków do makijażu i zmywaczy do paznokci.  

INWESTYCJA:

Planowane przedsięwzięcie polega na wybudowaniu nowej hali produkcyjno-magazynowo-biurowej, w której realizowana będzie produkcja kosmetyków pielęgnacyjnych, czyli różnego rodzaju kremów do pielęgnacji twarzy, rąk, ciała, balsamów i maseł oraz produktów do pielęgnacji włosów. Planowany jest zakup innowacyjnych, wysokowydajnych maszyn i urządzeń oraz wyposażenia laboratoryjnego. 

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 12.500.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 59 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 74 pracowników do dnia 31 stycznia 2021 r.