W dniu 26 września 2018 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Łódź, Kompleks 12.

Ofertę do rokowań złożyła firma Takaokaya Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
Takaokaya Europe Sp. z o.o. to firma produkująca NORI, będące podstawowym składnikiem Sushi (szczególnie Maki-sushi). Firma ma ponad 100-letnie doświadczenie i upowszechniła na całym świecie Yaki-Nori.

INWESTYCJA:
Celem inwestycji jest utworzenie zakładu produkującego NORI. Będzie to pierwsza tego typu fabryka w Europie, w której uwaga zwracana będzie przede wszystkim na czystość i bezpieczeństwo produktów.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 2.397.134,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz zatrudnić co najmniej 12 nowych pracowników w terminie do dnia 1 stycznia 2021 r. i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2025 r.