W dniu 26 czerwca 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 18. 

Ofertę do rokowań złożyła Spółka IMA Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Firma IMA Solution Sp. z o.o. jest spółką celową, powołaną do przeprowadzenia inwestycji na terenie ŁSSE polegającej na budowie budynku biurowo – magazynowo- produkcyjnego, a w ramach projektu Spółka będzie prowadzić działalność w branży farmaceutyczno-kosmetycznej.

INWESTYCJA:

W związku z planowaną inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 45.000.000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz zatrudnić przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy co najmniej 250 pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 czerwca 2023 roku.