W dniu 16 lipca 2018 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Łódź, Kompleks 19.

Ofertę do rokowań złożyła firma Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
Bluerank Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w branży marketingu internetowego.

INWESTYCJA:
Przedmiotowa inwestycja polegać ma na rozbudowaniu firmy poprzez rozszerzenie działalności związanej z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i usług z obszaru technologii informatycznych, a także przetwarzania danych.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1.978.605,00 zł w terminie do 31 grudnia 2023 roku oraz zwiększyć zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 83 pracowników, poprzez zatrudnienie co najmniej 25 nowych pracowników w terminie do dnia 31 października 2023 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 108 pracowników w terminie do dnia 31 października 2026 roku.