W dniu 5 lipca 2013 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 2 (teren przy ul. Wedmanowej).

Ofertę do rokowań złożyła Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Jest to już czwarta inwestycja Spółki BSH w ŁSSE.

Firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. należy do światowego koncernu BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH z siedzibą w Monachium. Spółka posiada 3 zakłady produkcyjne,
w których produkuje pralki, zmywarki oraz suszarki do ubrań marek Bosch, Siemens oraz wprowadzonej w 2009 r. marki AGD Gaggneau.

INWESTYCJA:

W ramach nowej inwestycji Spółka zamierza wybudować na terenie ŁSSE budynek biurowy,
w którym utworzone zostanie centrum usług wspólnych świadczące usługi finansowo-księgowe, IT oraz związane z procesem zakupowym dla spółek z Grupy BSH.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4.250.000,00 PLN
w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie średniorocznie 664 pracowników, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 20 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 684 pracowników przez okres co najmniej 3 lat.