W dniu 16 maja 2014 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 2.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Jest to już piąta inwestycja Spółki BSH w ŁSSE. 

Firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. należy do światowego koncernu BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH z siedzibą w Monachium. Spółka posiada 3 zakłady produkcyjne, w których produkuje pralki, zmywarki oraz suszarki do ubrań marek Bosch i Siemens. 

INWESTYCJA:

W ramach inwestycji Spółka zamierza podwyższyć zdolność produkcyjną fabryki suszarek w oparciu o wdrożenie nowych technologii produkcji, umożliwiających produkcję nowej grupy urządzeń – energooszczędnych suszarek do ubrań.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 76.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 700 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 30 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 730 pracowników przez okres co najmniej 5 lat.