W dniu 3 czerwca 2013 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 3.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Amber Energia Centrum Usług Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Amber Energia Centrum Usług Sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład grupy Amber Energia S.A., działającej na rynku sprzedaży energii elektrycznej i energetyki odnawialnej.

INWESTYCJA:

W związku z planowaną inwestycją Spółka uruchomi centrum usług wspólnych i będzie świadczyła usługi, takie jak: obsługa kadrowo – księgowa, biuro obsługi klienta, zarządzanie bazami danych oraz zarządzanie systemami i infrastrukturą IT.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1.045.000,00 PLN w terminie do dnia 1 stycznia 2014 roku, przy czym wydatki z tytułu czynszu najmu, które będą kosztami kwalifikowanymi inwestycji, ponoszone będą co najmniej do dnia 1 czerwca 2016 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 10 pracowników w terminie do dnia 1 stycznia 2014 roku oraz utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 10 pracowników do dnia 31 grudnia 2016 roku.