W dniu 17 czerwca 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 5, Obszar 2.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Drahtzug Stein Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Jest to już trzecia inwestycja Spółki Drahtzug Stein Łódź w ŁSSE.

Spółka Drahtzug Stein Łódź Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2005 roku. Należy ona do niemieckiej Grupy Drahtzug Stein Holding. Spółka zajmuje się produkcją elementów wyposażenia sprzętu AGD np. koszy do zmywarek, rusztów do piekarników, półek do lodówek i zamrażarek czy elementów bębnów do pralek.  

INWESTYCJA:

Planowane przedsięwzięcie polega na rozwinięciu dotychczasowej produkcji poprzez rozbudowę i doposażenie parku maszynowego oraz zakładu produkcyjnego Spółki a także rozbudowę budynku magazynowego. W ramach inwestycji zostanie uruchomiona druga linia do produkcji kosza dolnego do zmywarek.     

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 828.400,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 378 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 14 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 392 pracowników przez okres co najmniej 5 lata.