W dniu 27 stycznia 2015 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 5.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka MECALIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Jest to już trzecia inwestycja Spółki w ŁSSE. 

Mecalit Polska Sp. z o.o. została założona w roku 2004 i jest spółką-córką firmy Mecalit GmbH z siedzibą w Lichtenau w Niemczech. Przedsiębiorca jest renomowanym dostawcą elementów z tworzyw sztucznych dla branży AGD.  

INWESTYCJA:

Nowa inwestycja Spółki zakłada rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa – zwiększenie zdolności wytwórczych w istniejącym zakładzie w Łodzi, przy ul. Dąbrowskiego 113.  W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 12.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 152 osób poprzez zatrudnienie na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, o co najmniej 20 nowych pracowników w terminie do dnia 31 października 2015 r. i utrzymać na terenie Strefy zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 172 pracowników do dnia 31 października 2020 r.