INFORMACJA
o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie
na działalność w ŁSSE Podstrefa Ostrzeszów, Kompleks 1.

W dniu 10 sierpnia 2016 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ostrzeszów, Kompleks 1. Ofertę do rokowań złożyła firma DWT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.
Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE ww. Przedsiębiorcy.

INWESTOR:

DWT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie jest spółką zawiązaną w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa i magazynowania tłuszczów. Podstawowym produktem zakładu Spółki będą tzw. blendy tłuszczowe, tj. standaryzowane mieszanki tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych, stanowiące gotowy produkt mający zastosowanie w różnych sektorach przemysłu.

INWESTYCJA:

W ramach planowanej inwestycji DWT Sp. z o.o. utworzy nowy zakład produkcyjny, wyspecjalizowany w wytwarzaniu standaryzowanych mieszanek tłuszczowych, wraz z magazynem i zapleczem laboratoryjnym.
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 6.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 5 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2020 roku.