W dniu 3 lipca 2018 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Ostrzeszów, Kompleks 2.

Ofertę do przetargu złożyła firma Adamantis Sp. z o.o. z siedzibą w Rojowie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
ADAMANTIS Sp. z o. o. to spółka działająca w branży spożywczej.

INWESTYCJA:
Celem inwestycji jest budowa nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Ostrzeszowie zajmującego się produkcją żywności i napojów na bazie roślinnej. Swoją ofertę Spółka kierować będzie m.in. do grona wegan, wegetarian i fleksitarian oraz osób z nietolerancjami pokarmowymi.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 12.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz utworzyć na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego co najmniej 10 nowych miejsc pracy w terminie do 1 stycznia 2021 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 stycznia 2024.