W dniu 12 czerwca 2018 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Ozorków, Kompleks 1.

Ofertę do rokowań złożyła firma ORSA-MOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
Przedmiotem działalności firmy ORSA-MOTO Sp. z o.o. jest produkcja włóknin technicznych igłowanych na bazie włókien poliestrowych, polipropylenowych i ich mieszanek (surowych jak i wielowarstwowych), produkcja dywanów podłogowych, bagażników, pokryć drzwi, nadkoli i siedzeń samochodów osobowych oraz elementów przeznaczonych do przemysłu meblowego.

INWESTYCJA:
Ubiegając się o nowe zezwolenie Oferent zamierza zwiększyć zdolność produkcyjną istniejącego zakładu, zajmującego się produkcją włókniny technicznej oraz gotowych wyrobów na bazie włókniny do zastosowań w branży motoryzacyjnej i w przemyśle meblarskim.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 10.494.400 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 129 pracowników, poprzez zatrudnienie przez Przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 134 pracowników do dnia 31 grudnia 2025.