INFORMACJA
o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Ozorków, Kompleks 1

W dniu 29 lipca 2015 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ozorków, Kompleks 1.
Ofertę do rokowań złożyła Spółka SCANAQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie  na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Jest to drugie zezwolenie Spółki na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE.
SCANAQUA Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w roku 1999. Obecnie należy do międzynarodowej Grupy GEBERIT. Zakład produkcyjny Przedsiębiorcy – zlokalizowany na terenie Kompleksu 1 Podstrefy Ozorków – specjalizuje się w produkcji kabin prysznicowych, wanien oraz brodzików akrylowych i jest centrum kompetencyjnym projektowania i wytwarzania ww. wyrobów.

INWESTYCJA:
Nowa inwestycja ma na celu dywersyfikację produkcji, poprzez wprowadzenie nowych wyrobów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie Spółki w Ozorkowie. Przedmiotem produkcji mają być elementy (w tym półprodukty) instalacji wodnych i gazowych wykonanych ze stali nierdzewnej, stali węglowej, miedzi oraz stopu miedzi, niklu oraz żelaza i mosiądzu.
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 8.225.670,38 zł  w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 127 pracowników, poprzez zatrudnienie na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 20 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku i utrzymać na terenie Strefy zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 147 pracowników przez okres co najmniej 5 lat.