W dniu 10 kwietnia 2018 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Radomsko, Kompleks 1.

Ofertę do rokowań złożyła firma Bora Poland Sp. z o.o. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
Bora Poland Sp. z o.o. to spółka zajmująca się produkcją wyrobów formowanych na zimno dla sektora AGD oraz przemysłu motoryzacyjnego

INWESTYCJA:
Celem inwestycji jest rozbudowa i zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu zlokalizowanego w Radomsku, w którym będzie kontynuowana działalność w zakresie wytwarzania elementów tłoczonych na zimno.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 7.500.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zwiększyć zatrudnienie na terenie Strefy, kształtujące się na poziomie 60 osób, poprzez zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 70 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.