W dniu 2 lutego 2018 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Radomsko, Kompleks 1.

Ofertę do przetargu złożyła firma EKO-KARTEX Sp. z o.o. z siedzibą w Kodrębie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
Eko-Kartex Sp. z o. o. to spółka działająca w branży papierniczej.

INWESTYCJA:
Celem inwestycji jest budowa nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Radomsku zajmującego się produkcją opakowań z papieru, kartonu i tektury.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 6.500.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz utworzyć na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, w związku z realizacją nowego projektu inwestycyjnego co najmniej 5 nowych miejsc pracy w terminie do 31 grudnia 2020 roku i utrzymać je na tym poziomie w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku.