W dniu 28 listopada 2017 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2.

Ofertę do przetargu złożyła firma Aquila Radomsko Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR: Aquila Radomsko Sp. z o.o. jest członkiem grupy VPK zrzeszającej producentów tektury z całej Europy, specjalizującym się w produkcji szerokiego asortymentu tektur falistych.

INWESTYCJA: Przedmiotowa inwestycja polegać ma na rozbudowie i zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu Spółki w Radomsku. W ramach projektu inwestycyjnego Spółka zamierza rozpocząć działalność w zakresie przetwarzania części produkowanej tektury na opakowania, będące wyrobem gotowym łańcucha dostaw.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 35.700.000,00 zł w terminie do 31 grudnia 2019 roku oraz zwiększyć zatrudnienie na terenie Strefy, kształtujące się na poziomie 84,6 pracowników, poprzez zatrudnienie co najmniej 15 nowych pracowników w terminie do dnia 31 marca 2019 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 99,6 pracowników w terminie do dnia 31 marca 2024 roku.