W dniu 22 grudnia 2017 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2.

Ofertę do przetargu złożyła firma HSV Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
HSV Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji opakowań, kształtek, komponentów technicznych i izolacji
ze spienionych tworzyw sztucznych metodą wtrysku w formę. Opakowania stanowią funkcjonalną formę zabezpieczenia produktów podczas transportu. Są one używane do ochrony artykułów RTV oraz AGD.

INWESTYCJA:
W ramach inwestycji objętej przedmiotową Ofertą, Spółka planuje dokonać rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Radomsku wraz ze zwiększeniem mocy produkcyjnych i dostosowaniem możliwości produkcyjnych do nowych, wyższych wymagań, poprzez budowę nowych pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych wraz z zapleczem socjalnym, zakup maszyn (wtryskarek do produkcji kształtek ze spienionych tworzyw sztucznych) oraz urządzeń produkcyjnych, jak również zautomatyzowaniu systemu odbioru wyrobów.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 6.000.00,00 PLN w terminie do dnia 31 marca 2021 roku oraz zwiększyć zatrudnienie na terenie Strefy, kształtujące się na poziomie 39 osób, poprzez zatrudnienie co najmniej 8 nowych pracowników w terminie do dnia 31 marca 2021 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 47 pracowników w terminie do dnia 31 marca 2026 roku.