W dniu 12 czerwca 2018 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2.

Ofertę do rokowań złożyła firma Texsus Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
Texsus Poland Sp. z o.o. to spółka działająca w branży higienicznej.

INWESTYCJA:
Przedmiotowa inwestycja polegać ma na rozbudowie i zwiększeniu zdolności produkcyjnych zakładu, który będzie zajmował się produkcją włóknin do zastosowań higienicznych.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 64.719.000,00 zł w terminie do 31 grudnia 2025 roku oraz zwiększyć zatrudnienie na terenie Strefy, wynikające z udzielonego zezwolenia nr 332, wynoszące 35 pracowników, poprzez zatrudnienie co najmniej 35 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 70 pracowników w terminie do dnia 31 października 2026 roku.