W dniu 27 listopada 2013 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka VPK Packaging Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca może uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE.

INWESTOR:
VPK Packaging Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną do zrealizowania inwestycji polegającej na uruchomieniu zakładu produkującego opakowania z tektury. Firma jest częścią międzynarodowej Grupy VPK, której działalność obejmuje szeroką gamę produktów z papieru i tektury.

INWESTYCJA:
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 58.800.000,00 PLN
w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 30 pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 30 czerwca 2019 roku.