W dniu 23 czerwca 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Rawa Mazowiecka, Kompleks 3. 

Oferta do rokowań została złożona przez Baker Hughes Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Baker Hughes Poland Sp. z o.o. należy do Baker Hughes Incorporated. Baker Hughes jest czołowym dostawcą usług w zakresie pól naftowych, produktów, technologii oraz systemów dla światowej branży naftowo-gazowej. Na terenie strefy przedsiębiorca planuje uruchomić zakład produkujący m.in. produkty wykorzystywane przez podmioty z sektora naftowo-gazowego.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 70.000.000,00 USD w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz planuje zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 120 pracowników w terminie do dnia 31 marca 2019 roku i planuje utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 marca 2023 roku.