W dniu 23 maja 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Sieradz, Kompleks 2.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Cornette Underwear sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sieradzu. 

Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Spółka Cornette Underwear sp. z o.o. sp. k. jest nowym podmiotem, który kontynuuje działalność prowadzoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przez Andrzeja Możdżeń pod nazwą Cornette Underwear. Spółka zajmuje się produkcją bielizny bawełnianej oraz bielizny z dzianin elastycznych.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 500.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz zatrudnić przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 70 nowych pracowników ponad stan zatrudnienia wynoszący 156 osób w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. i utrzymać zatrudnienia na poziomie co najmniej 226 pracowników przez okres co najmniej 3 lat.