W dniu 26 lutego 2013 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Stryków, Kompleks 3.

 

Ofertę na rokowania złożyła spółka LEK S.A. z siedzibą w Strykowie. Komisja ds. Rokowań rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

 

INWESTOR:    
Spółka LEK S.A. jest spółką wchodząca w skład globalnej grupy NOVARTIS, która prowadzi w Polsce działalność produkcyjną i dystrybucyjną w ramach międzynarodowej grupy SANDOZ. W Strykowie, gdzie zlokalizowane jest Centrum Produkcyjno – Logistyczne LEK S.A., spółka produkuje leki generyczne w oparciu o dostarczane przez spółki z grupy SANDOZ substancje czynne (usługowe przetwarzanie leków) jak i bezpośrednio nabywane substancje czynne. Inwestycja polegać będzie na budowie nowego budynku i rozbudowie istniejącego zaplecza logistyczno-magazynowego wraz z infrastrukturą drogową i techniczną.

 

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 125.000.000,00 PLN w terminie do 30.09.2015r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 130 nowych pracowników w terminie do 30.09.2015r. Docelowo, łącznie z pracownikami utrzymywanymi, zatrudnienie w Zakładzie w Strykowie ma wynieść co najmniej 373 pracowników.

W dniu 15 marca 2013 roku Zarząd ŁSSE SA zatwierdził wyniki rokowań i wydał spółce LEK S.A. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE.