W dniu 12 maja 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki, Kompleks 2.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Paradyż Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Firma Paradyż Spółka z o.o. została założona w roku 2000. Zajmuje się głównie produkcją ceramicznych płytek podłogowych w technologii monocottura oraz gresu porcelanowego szkliwionego ściennego i podłogowego. Jest to drugie zezwolenie Spółki na działalność w ŁSSE.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 25.000.000,00 PLN w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 252 pracowników do dnia 31 kwietnia 2021 roku.