W dniu 3 lipca 2017 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Wieluń, Kompleks 1, 2, 3 i 4.

Ofertę do rokowań złożyła firma Wielton Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieluniu. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

Jest to trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE ww. Przedsiębiorcy.

INWESTOR:

WIELTON to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów na samochody ciężarowe oraz jeden z 3 wiodących producentów w Europie. Firma rozpoczęła działalność w 1996 r. w Wieluniu. Od tego czasu, dokonując szeregu inwestycji w rozwój i innowacje stała się firmą o międzynarodowym zasięgu. Od 2007 r. WIELTON jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wielton S.A. posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Wieluniu przy ul. Baranowskiego oraz przy ul. Fabrycznej, w których produkowane są najwyższej jakości: przyczepy, naczepy i zabudowy. Odbiorcami końcowymi produktów Spółki są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, rolnicze i dystrybucyjne z kraju jaki i zagranicy. Swoim klientom Wielton zapewnia wysokospecjalistyczne wsparcie serwisowe na obszarze Europy.

INWESTYCJA:

W ramach nowej inwestycji Wielton S.A. będzie kontynuował dotychczasową działalność. Nowy projekt Przedsiębiorcy polega na rozbudowie i zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu Spółki w Wieluniu. W ramach inwestycji Przedsiębiorca planuje rozbudowę mocy produkcyjnych istniejących zakładów produkcji i montażu, budowę i rozbudowę magazynów, budowę Centrum Obsługi Klienta wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wyposażenie powstałej infrastruktury w innowacyjny park technologiczno-maszynowy oraz zakup i montaż urządzeń, wyposażenia i oprogramowania.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 32.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zwiększyć zatrudnienie kształtujące się na poziomie 1296,03 pracowników poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia w związku z realizacją nowej inwestycji, co najmniej 39 nowych pracowników
w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie łącznie
co najmniej 1335,03 pracowników przez okres 3 lat.