W dniu 30 czerwca 2014 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Wieluń.

Ofertę do rokowań złożyła Spółka Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

Jest to drugie zezwolenie Spółki na prowadzenie działalności gospodarczej  na terenie ŁSSE.

Grupa Wielton jest największym w Polsce producentem przyczep i naczep. Nowa inwestycja Wielton S.A. będzie polegać na rozbudowie istniejących zakładów produkcji i montażu oraz budowie nowego budynku pod działalność serwisową oraz magazynową w celu uruchomienia produkcji nowej generacji, innowacyjnych naczep samochodowych oraz stworzenia zaplecza do późniejszej obsługi serwisowej nowych naczep. Nowe produkty wprowadzone na rynek, będą charakteryzować się parametrami funkcjonalnymi istotnie przewyższającymi obecne standardy w branży.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 30.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 1157 osób, poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 30 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz utrzymać zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 1187 osób pracowników  przez okres co najmniej 5 lat.