W dniu 19 stycznia 2018 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Zgierz, Kompleks 3.

Ofertę do rokowań złożyła firma Yamada Wentworth Development Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
Yamada Wentworth Development Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w produkcji tworzyw sztucznych.

INWESTYCJA:
Przedmiotowa inwestycja polegać ma na rozbudowie zakładu w Lućmierzu poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 12.000.000,00 zł w terminie do 31 grudnia 2019 roku oraz zwiększyć zatrudnienie na terenie Strefy, wynikające z udzielonego zezwolenia nr 303, wynoszące 120 pracowników, poprzez zatrudnienie co najmniej 5 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 125 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2024.