W dniu 7 sierpnia 2013 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Rawa Mazowiecka, Kompleks 1. Ofertę na rokowania złożyła firma Quick-mix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelinie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. 

Jest to drugie zezwolenie Spółki Quick-mix. Planowana inwestycja polega na budowie nowej hali produkcyjnej o powierzchni 1.000 m², wyposażeniu jej w park maszynowy i sprzęt laboratoryjny. W związku z poszerzeniem produkcji wybudowana zostanie także nowa oczyszczalnia ścieków. Nowa linia produkcyjna pozwoli na rozszerzenie produkowanego asortymentu poprzez wytwarzanie najwyższej jakości innowacyjnych wyrobów stanowiących elementy systemów dociepleń, zapewniających rozwój budownictwa energooszczędnego.

W związku z nową inwestycją, Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5.140.000,00 PLN w terminie do dnia 31 marca 2016 r. oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie średnio 25 osób, poprzez zatrudnienie co najmniej 7 nowych pracowników w terminie do dnia 31 marca 2016 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie łącznie co najmniej 32 pracowników w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. oraz zatrudnienie kolejnych co najmniej 3 nowych pracowników do dnia 30 czerwca 2018 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 35 pracowników do dnia 31 grudnia 2021 r.