W dniu 28 grudnia 2017 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Skierniewice, Kompleks 1.

Ofertę do przetargu złożyła firma TOPSIL Global Sp. z o.o. Sp.k. siedzibą w Skierniewicach. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:
TOPSIL Global Sp. z o.o. Sp. k. Topsil Global zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych, przede wszystkim silikonów i elastomerów termoplastycznych. Firma powstała w 1988 roku i pozostaje firmą rodzinną, ze 100% polskiego kapitału. Produkuje różnego rodzaju komponenty do urządzeń AGD, uszczelnienia, materiały dla niemowląt i matek karmiących, elementy oświetlenia LED, części do motoryzacji i elektroniki oraz wyroby medyczne.

INWESTYCJA:
Spółka planuje dokonać inwestycji polegającej zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu w Skierniewicach, poprzez wyposażenie go w nowe urządzenia do produkcji, sprzęt laboratoryjny i inne elementy infrastruktury produkcyjnej, a także zakup nowych technologii. W ramach nowego projektu inwestycyjnego rozszerzone zostanie portfolio produktów o wyroby medyczne wyższych klas (IIa, IIb i III), stosowane między innymi w terapii trudno gojących się ran. Opracowana także zostanie nowa technologia wytwarzania implantów do operacji mastopeksji lub mastektomii. Firma planuje również rozpocząć produkcję innowacyjnych paneli fotowoltaicznych.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 15.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz zwiększyć zatrudnienie na terenie Strefy, wynikające z udzielonego zezwolenia nr 205, wynoszące 50 osób, poprzez zatrudnienie co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 60 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku.