W dniu 16 maja 2014 roku nastąpiło rozstrzygnięcie rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kalisz. Po przeprowadzeniu procedury, Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w dniu 23 maja 2014 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku przedmiotowych rokowań

W wyniku rokowań wyłoniona została oferta złożona przez firmę Meyer Tool IGT Sp. z o.o.

INWESTYCJA:  

Firma produkować będzie elementy turbin i silników dla przemysłu lotniczego. Świadczone będą ponadto usługi na tych częściach. Całość przedsięwzięcia będzie miała wysoce innowacyjny charakter.

Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 20.660.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zatrudnić co najmniej 30 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.