W dniu 31 stycznia 2014 roku nastąpiło rozstrzygnięcie rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 3. Po przeprowadzeniu procedury, Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w dniu 6 lutego 2014 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku przedmiotowych rokowań

W wyniku rokowań wyłoniona została oferta złożona przez firmę Digital One BPO Sp.  z o.o.

INWESTYCJA:  

Spółka będzie realizowała projekty polegające m.in. na tworzeniu stron internetowych, e-sklepów, aplikacji internetowych i mobilnych, a także innych rozwiązań IT. Drugim obszarem działalności będzie utrzymanie stworzonych rozwiązań oraz ich rozwój w czasie.

Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł w terminie do dnia 31 marca 2019 roku oraz zatrudnić przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy co najmniej 15 pracowników w terminie do dnia 31 marca 2016 r.i utrzymać zatrudnienia na tym poziomie do dnia 31 marca 2019 r.