W dniu 11 grudnia 2013 roku nastąpiło rozstrzygnięcie rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Piotrków Trybunalski, Kompleks 1. Po przeprowadzeniu procedury, Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w dniu 19 grudnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyniku przedmiotowych rokowań

W wyniku rokowań wyłoniona została oferta złożona przez firmę Huta Szkła Anewal Sp. z o.o.

INWESTYCJA:  

Jest to pierwsze zezwolenie Spółki. Podstawowa działalność będzie polegać na produkcji słoików w szerokim asortymencie pod względem kształtu i objętości z przeznaczeniem dla branży spożywczej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, a także zniczy oraz szklanych naczyń ozdobnych. Produkcją uzupełniającą będzie wytwarzanie elementów stanowiących uzupełnienie do produkcji wyrobów ze szkła, np. nakrętek, podstawków itp. z tworzyw sztucznych oraz opakowań z papieru i tektury.

Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4.600.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz zatrudnić co najmniej 20 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz utrzymać na terenie strefy zatrudnienie na tym poziomie w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.