W dniu 4 czerwca 2014 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko Kompleks 2. Ofertę do rokowań złożyła Spółka UNION INDUSTRIES POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

UNION INDUSTRIES POLSKA Sp. z o.o. powstała w celu realizacji projektu inwestycyjnego w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, polegającego na wybudowaniu zakładu produkcyjnego włóknin dla potrzeb producentów wyrobów higienicznych i medycznych. Głównym udziałowcem Spółki jest firma Union Industries S.p.A. z siedzibą we Włoszech, która prowadzi działalność z zakresu produkcji włókniny z polipropylenu i jest drugim producentem włókniny w Europie do zastosowań higieniczno-sanitarnych.

INWESTYCJA:

W związku z planowaną inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 132.544.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz zatrudnić przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – co najmniej 40 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2021 roku.