INFORMACJA
o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Kutno, Kompleks 3, Obszar 3.

W dniu 7 czerwca 2016 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3, Obszar 3. Ofertę do rokowań złożyła firma Uma Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskał zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE ww. Przedsiębiorcy.

INWESTOR: Uma Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie jest spółką należącą do grupy kapitałowej Kellogg Company. W zakładzie zlokalizowanym na terenie Podstrefy Kutno ŁSSE, na dwóch liniach produkcyjnych Spółka produkuje przekąski Pringles. Kellogg Company jest wiodącym światowym producentem płatków śniadaniowych i przekąsek, z siedzibą w Battle Creek, Michigan, USA. Firma została założona ponad 100 lat temu, w 1906 r. Jej produkty są wytwarzane w 18 krajach i wprowadzane na rynek w ponad 180 krajach.

INWESTYCJA: W ramach nowej inwestycji Uma Investments Sp. z o.o. będzie kontynuowała dotychczasową działalność. Nowy projekt Przedsiębiorcy polega na zwiększeniu mocy produkcyjnych zakładu Spółki w Kutnie. W ramach inwestycji Przedsiębiorca planuje zakup i montaż dwóch nowych linii produkujących przekąski Pringles. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 73.000.000,00 EUR w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 330 pracowników poprzez zatrudnienie na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 80 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 410 pracowników do dnia 31 grudnia 2022 roku.