INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Kutno, Kompleks 4

W dniu 21 grudnia 2016 roku rozstrzygnięto rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Kutno, Kompleks 4.

Ofertę do rokowań złożyła firma Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. została zarejestrowana w Polsce w 1999 roku. W 2000 roku Spółka przejęła od Polfy Kutno S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa produkującą płyny infuzyjne i rozpoczęła ich wytwarzanie na podstawie otrzymanej uprzednio koncesji. Od momentu przejęcia Wytwórni Płynów Infuzyjnych, Fresenius Kabi rozpoczął modernizację parku maszyn oraz rozszerzył i unowocześnił portfolio produktów.

INWESTYCJA:

W ramach nowego przedsięwzięcie inwestycyjnego, Spółka zamierza kontynuować produkcję wytwarzanych dotychczas wyrobów (KabiPac®, KabiClear®). Zostaną one unowocześnione, poprzez zastosowanie zmodernizowanych, innowacyjnych komponentów opakowaniowych, wytwarzanych we własnym zakresie. Przedsiębiorca planuje integrację nowatorskiego wytwarzania płynów infuzyjnych poprzez produkcję wszystkich podstawowych (pierwszorzędowych – mających kontakt z lekiem) elementów składowych opakowania.

 

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 100.400.000 PLN w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 295 osób poprzez zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej 45 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku i utrzymać zatrudnienie na łącznym poziomie co najmniej 340 pracowników przez okres 5 lat.