INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa KUTNO

W dniu 16 maja 2017 roku zostały rozstrzygnięte rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Kutno, Kompleks 1.

Ofertę do rokowań złożyła firma Sirmax Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:

Sirmax jest producentem mieszanek polipropylenowych. Jest jednym z głównych pod względem wielkości produkcji europejskich dostawców mieszanin wśród producentów polimerów termoplastycznych. Grupa Sirmax produkuje szeroką gamę tworzyw sztucznych na bazie polipropylenu, stosowanych w przemyśle AGD, motoryzacyjnym i meblarskim.

INWESTYCJA:

Planowany projekt zakłada zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez rozwój istniejącego zakładu Spółki w Kutnie. Planowany jest zakup i zainstalowanie nowych linii produkcyjnych do produkcji mieszanek termoplastycznych.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 6.000.000,00 EUR w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zwiększyć zatrudnienie kształtujące się na poziomie
61 pracowników, poprzez zatrudnienie przez Przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, 10 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2021 roku i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 71 pracowników przez okres co najmniej 5 lat.