INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Nowe Skalmierzyce.

W dniu 11 marca 2011 roku nastąpiło rozstrzygnięcie rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Nowe Skalmierzyce. Ofertę na rokowania złożyła spółka L-Correct Sp. z o.o. z siedzibą w Ociążu. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTYCJA:

Planowana inwestycja zakłada budowę fabryki pianki lateksowej oraz zadkładu produkcji drutu metodą ciągnienia na zimno.

NAKŁADY INWESTYCYJNE:

Łączne wydatki związane z nową inwestycją wyniosą co najmniej 70.200.000,00 zł.

ZATRUDNIENIE:

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zatrudni co najmniej 100 osób w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r.