INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie
na działalność w ŁSSE Podstrefa Ozorków, Kompleks 1

W dniu 16 grudnia 2016 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ozorków, Kompleks 1.
Ofertę do rokowań złożyła firma Geberit Ozorków sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie (wcześniej: Scanaqua sp. z o.o.). Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca  ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.
Jest to trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE ww. Spółki.

INWESTOR:
Geberit Ozorków sp. z o.o. rozpoczęła działalność w roku 1999 r. pod nazwą „Scanaqua” sp. z o.o. Obecnie Spółka należy do międzynarodowej Grupy GEBERIT. Zakład produkcyjny Przedsiębiorcy – zlokalizowany na terenie Kompleksu 1 Podstrefy Ozorków – specjalizuje się w produkcji kabin prysznicowych, wanien oraz brodzików akrylowych i jest centrum kompetencyjnym projektowania i wytwarzania ww. wyrobów. W roku 2015 r. Spółka rozpoczęła realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego mającego na celu dywersyfikację produkcji w zakładzie Spółki w Ozorkowie poprzez wprowadzenie nowych produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, tj. elementów (w tym półproduktów) instalacji wodnych i gazowych wykonywanych ze stali nierdzewnej,stali węglowej, miedzi oraz stopu miedzi, niklu oraz żelaza i mosiądzu.

INWESTYCJA:
Nowe przedsięwzięcie inwestycyjne Geberit Ozorków sp. z o.o. ma na celu rozbudowę zakładu Spółki w Ozorkowie, zwiększenie jego mocy produkcyjnych oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia w zakładzie. Przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczyć będzie wszystkich procesów wytwórczych realizowanych w Spółce, w zakresie produkcji: wanien, brodzików i paneli wykonywanych z akrylu oraz kabin prysznicowych i złączek hydraulicznych.
W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 71.268.100,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 158 pracowników, poprzez zatrudnienie na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 35 nowych pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 193 pracowników przez okres 5 lat.