INFORMACJA
o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Radomsko, Kompleks 2.

W dniu 30 marca 2016 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2 (teren przy ul. Geodetów 14 w Radomsku).

Ofertę do rokowań złożyła firma HSV Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE ww. Przedsiębiorcy.

INWESTOR:

Historia HSV Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sięga 1999 roku, kiedy to otwarty został pierwszy zakład produkcyjny w Polsce. Obecnie przedsiębiorca posiada trzy funkcjonujące fabryki opakowań i izolacji styropianowych: w Łodzi, Radomsku i Wrocławiu. Firma projektuje i produkuje opakowania oraz kształtki styropianowe techniczne ze spienionych tworzyw sztucznych takich, jak: EPS, EPP, EPE, NEOPOR i DYTHERM, znajdujące zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym AGD i RTV.

INWESTYCJA:

W ramach nowej inwestycji Przedsiębiorca będzie kontynuował dotychczasową działalność. Spółka planuje zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz zautomatyzowanie systemu odbioru wyrobów, dzięki którym nastąpi istotny wzrost wydajności produkcyjnej zakładu.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 32 pracowników poprzez zatrudnienie na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 4 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. i utrzymać zatrudnienie na terenie Strefy na poziomie łącznie co najmniej 36 pracowników do dnia 31 grudnia 2020 r.