INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Radomsko, Kompleks 2

W dniu 16 listopada 2016 roku rozstrzygnięto rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2.

Ofertę do rokowań złożyła firma Union Industries Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:

Union Industries Polska Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej Union Industries. Od początku swej działalności produkuje włókniny do zastosowań w branży produkcji wyrobów medycznych i higienicznych. Na przestrzeni lat stała się znaczącym graczem na europejskim rynku produkcji włókniny. Produktami wytwarzanymi w zakładzie produkcyjnym Union Industries Polska Sp. z o.o. jest włóknina o szerokim spektrum zastosowań. Odbiorcami produktów są producenci wyrobów medycznych i higienicznych, wśród których wymienić można trzy najważniejsze grupy produktów: pieluchy dziecięce jednorazowego użytku, artykuły higieniczne dla dorosłych cierpiących na inkontynencję i artykuły higieniczne dla kobiet.

INWESTYCJA:

Nowy projekt Spółki polega na rozbudowie i zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, zajmującego się produkcją włóknin do zastosowań higienicznych
i medycznych. Odbiorcą produktu będą krajowi i międzynarodowi producenci wyrobów higienicznych (pieluszki dla dzieci i dorosłych, podpaski) i artykułów medycznych (serwety medyczne, opatrunki, jednorazowe podkłady sanitarne, kompresy, bandaże itp.). Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy budowy nowej hali produkcyjnej, wraz z zapleczem oraz zakupu niezbędnych maszyn, urządzeń i wyposażenia.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 29,5 mln EUR w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 40 osób poprzez zatrudnienie na terenie Strefy co najmniej 20 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku i utrzymać zatrudnienie na łącznym poziomie co najmniej 60 pracowników przez okres 5 lat.